2005

Posted on

2005 – Artsakh Stamps Stamps of Artsakh Հայկական նամականիշեր

DateName of the stampMichel Catalogue №ValueStamp and First Day Cover (FDC) PicturesInformation
11.02.2005Christmas
«Սուրբ Ծնունդ»
37-38€5.50

«Սուրբ Ծնունդ»

Շրջանառության օրը` Փետրվար 11, 2005
Մարման օրը`
Անվանագինը` 350 դրամ
Չափը` 29/43 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(5x2)
Տպաքանակը` հատ
Հեղինակ` Հարություն Սամվելյան

Շրջանառության օրը` Փետրվար 11, 2005
Մարման օրը`
Անվանագինը` 200 դրամ
Չափը` 29/43 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(5x2)
Տպաքանակը` հատ
Հեղինակ` Հարություն Սամվելյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: comb 14
Printing run: 15.000
200 D. multicoloured. Christmas.
350 D. multicoloured. Christmas.
11.02.2005Christmas
«Սուրբ Ծնունդ»
37-38 Klb.€55.00

«Սուրբ Ծնունդ»

Miniature Sheet composition: 10 (5 x 2) stamps
Printing run: 1.500
14.02.2005Joint Issue Armenia - Republic of Mountainous Karabakh. Karabakh Horse
«Ղարաբաղի ձի» - Համատեղ թողարկում Հայաստանի հետ
39€5,00«Ղարաբաղի ձի»
Շրջանառության օրը` Փետրվար 14, 2005
Մարման օրը`
Անվանագինը` 350 դրամ
Չափը` 32/32 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (2x5)
Տպաքանակը` հատ
Հեղինակ`Գարեգին Մարտիրոսյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: comb 13 3/4 : 13 1/4
Printing run: 15.000
350 D. multicoloured. Karabakh horse
14.02.2005Joint Issue Armenia - Republic of Mountainous Karabakh. Karabakh Horse
«Ղարաբաղի ձի» - Համատեղ թողարկում Հայաստանի հետ
39 Klb.€50,00«Ղարաբաղի ձի»

Miniature Sheet composition: 10 (2 x 5) stamps
Printing run: 1.500
01.06.2005Surcharge on Block1
«Գանձասար» - Վերատպություն
40 (Block6)€50,00«Գանձասար»


Շրջանառության օրը` Հունիս 1, 2005
Մարման օրը`
Անվանագինը`
Չափը` 36/25 մմ
Մեկ թերթի վրա` 1
Տպաքանակը` հատ
Հեղինակ`Հարություն Սամվելյան

Paper: chalky
Printing process: offset
Perforation: frame 12 1/2
Size of a stamp: 36 x 25 mm.
Printing run: 19.000
Size of the Souvenir Sheet: 81 x 81 mm.
(Now 120D) on 20.00 (R). multicoloured. Black surcharge.
Part of circulation of the block was made without checking number.