2023 – Artsakh (Karabakh) Stamps Արցախի նամականիշեր

DateName of the stampMichel Catalogue №ValueStamp and First Day Cover (FDC) PicturesInformation
25.05.2023ԵՎՐՈՊԱ256-257A€8ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Խաղաղությունը` մարդկության բարձրագույն արժեք

Տեխնիկական տվյալներ


Թողարկման օրը` 25 մայիսի 2023թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 46,0 x 27,5 մմ
Թերթի չափսը` 115.0 x 165.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (2 x 5)
Անվանագինը` 500 դրամ
Տպաքանակը` 5 500-ական հատ
25.05.2023ԵՎՐՈՊԱ256-257A Klb.€80

ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Խաղաղությունը` մարդկության բարձրագույն արժեք

Տպաքանակը` 550-ական թերթ
25.05.2023ԵՎՐՈՊԱ256-257ZdA Klb.€40ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Խաղաղությունը` մարդկության բարձրագույն արժեք


Տպաքանակը` 818 թերթ
25.05.2023ԵՎՐՈՊԱ256-257B

ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Խաղաղությունը` մարդկության բարձրագույն արժեք

Թողարկման օրը` 25 մայիսի 2023թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 46,0 x 27,5 մմ
Թերթի չափսը` 115.0 x 165.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (2 x 5)
Անվանագինը` 500 դրամ
Տպաքանակը` 1000-ական հատ
25.05.2023ԵՎՐՈՊԱ256-257B Klb.

ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Խաղաղությունը` մարդկության բարձրագույն արժեք


Տպաքանակը` 100-ական թերթ
25.05.2023ԵՎՐՈՊԱ256-257ZdB Klb.ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Խաղաղությունը` մարդկության բարձրագույն արժեք


Տպաքանակը` 132 թերթ
14.08.2023Sights of Artsakh258-259

Արցախի տեսարժան վայրեր» շարքից «Մռովասար
Թողարկման օրը` 14 օգոստոսի 2023թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի (Ստեփանակերտ)
Տպարանը` «Դիզակ-պլյուս՚ (Ստեփանակերտ)
Տպագրությունը` բազմագույն, չպերֆորացված, ինքնակպչուն
Նամականիշի չափսը` 40,0 x 28,0 մմ
Թերթի չափսը` 230,0 x 330,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 50 (5 x 10) նամականիշ
Անվանագինը` 120 դրամ
Տպաքանակը` 12 000 հատ

Արցախի տեսարժան վայրեր» շարքից «Կաչաղակաբերդ

Թողարկման օրը` 14 օգոստոսի 2023թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի (Ստեփանակերտ)
Տպարանը` «Դիզակ-պլյուս՚ (Ստեփանակերտ)
Տպագրությունը` բազմագույն, չպերֆորացված, ինքնակպչուն
Նամականիշի չափսը` 40,0 x 28,0 մմ
Թերթի չափսը` 230,0 x 330,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 50 (5 x 10) նամականիշ
Անվանագինը` 230 դրամ
Տպաքանակը` 12 000 հատ
14.08.2023Sights of Artsakh258-259 Klb.

Արցախի տեսարժան վայրեր
23.09.2023Birds260-263A€8

23.09.2023Birds260-263A Klb.

23.09.2023Birds260-263B
23.09.2023Birds260-263B Klb.