2022-Artsakh Stamps

Posted on

2022 – Artsakh (Karabakh) Stamps Արցախի նամականիշեր

DateName of the stampMichel Catalogue №ValueStamp and First Day Cover (FDC) PicturesInformation
15.02.2022Պեկինի 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղեր244-245€3.60

Պեկինի 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղեր

Թողարկման օրը` 16 փետրվարի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Նամականիշի չափսը` 27,5 x 46,0 մմ
Թերթի չափսը` 163.0 x 113.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (2 x 5) նամականիշ
Անվանագինը` 120 դրամ, 400 դրամ
Տպաքանակը` 10 000-ական հատ
15.02.2022Պեկինի 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղեր244-245 Klb.€36

Պեկինի 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղեր

Թերթի չափսը` 163.0 x 113.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (2 x 5) նամականիշ
Տպաքանակը` 1 000 հատ
15.02.2022Պեկինի 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղեր244-245I Klb.€18Պեկինի 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղեր

Թերթի չափսը` 163.0 x 113.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (5 + 5) նամականիշ
Անվանագինը` 2 600 դրամ
Տպաքանակը` 1 000 թերթ
18.04.2022ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ246A-247A€4ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ

Թողարկման օրը` 18 ապրիլի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 46,0 x 27,5 մմ
Թերթի չափսը` 115.0 x 165.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(2 x 5)
Անվանագինը` 500 դրամ
Տպաքանակը` 7 000-ական հատ
18.04.2022ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ246A-247A Klb.€80

ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ18.04.2022ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ246-247ZdA Klb.€40ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ

Թողարկման օրը` 18 ապրիլի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 46,0 x 27,5 մմ
Թերթի չափսը` 115.0 x 165.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(2 x 5)
Անվանագինը` 5 000 դրամ
Տպաքանակը` 700 թերթ
18.04.2022ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ246B-247B€10

ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ

Թողարկման օրը` 18 ապրիլի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 46,0 x 27,5 մմ
Թերթի չափսը` 115.0 x 165.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(2 x 5)
Անվանագինը` 5 000 դրամ
Տպաքանակը` 14 000 հատ

18.04.2022ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ246B-247B Klb.€100

ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ

Թողարկման օրը` 18 ապրիլի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 46,0 x 27,5 մմ
Թերթի չափսը` 115.0 x 165.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(2 x 5)
Անվանագինը` 5 000 դրամ
Տպաքանակը` 700-ական թերթ
18.04.2022ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ246-247ZdB Klb.€50ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ

Թողարկման օրը` 18 ապրիլի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 46,0 x 27,5 մմ
Թերթի չափսը` 115.0 x 165.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(2 x 5)
Անվանագինը` 5 000 դրամ
Տպաքանակը` 700 թերթ
20.06.2022Մեծանուն հայեր. Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակը248€0.80

«Մեծանուն հայեր. Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակը»

Թողարկման օրը` 20 հունիսի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 34,0 x 34,0 մմ
Թերթի չափսը` 169.0 x 100.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 8(4x2) նամականիշ
Անվանագինը` 120 դրամ
Տպաքանակը` 12 000 հատ
20.06.2022Մեծանուն հայեր. Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակը248 Klb.€6.40«Մեծանուն հայեր. Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակը»

Թողարկման օրը` 20 հունիսի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 34,0 x 34,0 մմ
Թերթի չափսը` 169.0 x 100.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 8(4x2) նամականիշ
Անվանագինը` 120 դրամ
Տպաքանակը` 12 000 հատ
20.06.2022Վայրի բնության պահպանություն. Արցախի ֆլորա. Զկեռ249-250€4.20Վայրի բնության պահպանություն. Արցախի ֆլորա. Զկեռ

Թողարկման օրը` 20 հունիսի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 34,0 x 34.0մմ
Թերթի չափսը` 134.0 x 134.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9(8+1Կ)
Անվանագինը` 290 դրամ
Տպաքանակը` 12 000 հատ

Թողարկման օրը` 20 հունիսի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 34,0 x 34.0մմ
Թերթի չափսը` 134.0 x 134.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 9(8+1Կ)
Անվանագինը` 400 դրամ
Տպաքանակը` 12 000 հատ
20.06.2022Վայրի բնության պահպանություն. Արցախի ֆլորա. Զկեռ249-250 Klb.€34

Վայրի բնության պահպանություն. Արցախի ֆլորա. Զկեռ

20.06.2022Վայրի բնության պահպանություն. Արցախի ֆլորա. Զկեռ249-250I Klb.€17Վայրի բնության պահպանություն. Արցախի ֆլորա. Զկեռ

30.09.2022Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը շախմատի համաշխարհային 44-րդ օլիմպիադայի փոխչեմպիոն251-252€3Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը շախմատի համաշխարհային 44-րդ օլիմպիադայի փոխչեմպիոն

Թողարկման օրը` 30 սեպտեմբերի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 46,0 x 27,5 մմ
Թերթի չափսը` 115.0 x 165.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (2 x 5)
Անվանագինը` 100 դրամ
Տպաքանակը` 8 000 հատ

Թողարկման օրը` 30 սեպտեմբերի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 46,0 x 27,5 մմ
Թերթի չափսը` 115.0 x 165.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (2 x 5)
Անվանագինը` 380 դրամ
Տպաքանակը` 8 000 հատ
30.09.2022Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը շախմատի համաշխարհային 44-րդ օլիմպիադայի փոխչեմպիոն251-252 Klb.€30

Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը շախմատի համաշխարհային 44-րդ օլիմպիադայի փոխչեմպիոն

30.09.2022Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը շախմատի համաշխարհային 44-րդ օլիմպիադայի փոխչեմպիոն251-252Zd Klb.€15Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը շախմատի համաշխարհային 44-րդ օլիմպիադայի փոխչեմպիոն

03.11.2022Մենք Արցախն ենք253€0.50 Մենք Արցախն ենք

Տեխնիկական տվյալներ
Թողարկման օրը` 3 նոյեմբերի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի (Ստեփանակերտ)
Տպարանը` «Դիզակ-պլյուս» (Ստեփանակերտ/)
Տպագրությունը` բազմագույն, օֆսեթ
Նամականիշի չափսը` 40,0 x 28,0 մմ
Թերթի չափսը` 226,0 x 322,0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 50 (5 x 10) նամականիշ
Անվանագինը` 70 դրամ
03.11.2022Մենք Արցախն ենք253 Klb. Մենք Արցախն ենք
30.12.2022Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն - 2022254-255AZd€5

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն - 2022

Թողարկման օրը` 30 դեկտեմբերի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 46,0 x 27.50 մմ
Թերթի չափսը` 115.0 x 165.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (5 + 5)
Անվանագինը` 380 դրամ
Տպաքանակը` 2 000 թերթ
30.12.2022Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն - 2022254-255ZdA Klb.€25Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն - 2022

30.12.2022Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն - 2022254-255ZdB Klb.Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն - 2022

Տպաքանակը` 500-ական հատ
30.12.2022Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն - 2022254-255ZdB Klb.Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն - 2022

Տպաքանակը` 200 թերթ