2022-Artsakh Stamps

Posted on

2022 – Artsakh (Karabakh) Stamps Արցախի նամականիշեր

DateName of the stampMichel Catalogue №ValueStamp and First Day Cover (FDC) PicturesInformation
15.02.2022Պեկինի 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղեր244-245

Պեկինի 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղեր

Թողարկման օրը` 16 փետրվարի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Նամականիշի չափսը` 27,5 x 46,0 մմ
Թերթի չափսը` 163.0 x 113.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (2 x 5) նամականիշ
Անվանագինը` 120 դրամ, 400 դրամ
Տպաքանակը` 10 000-ական հատ
15.02.2022Պեկինի 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղեր244-245 Klb.

Պեկինի 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղեր

Թերթի չափսը` 163.0 x 113.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (2 x 5) նամականիշ
Տպաքանակը` 1 000 հատ
15.02.2022Պեկինի 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղեր244-245I Klb.Պեկինի 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղեր

Թերթի չափսը` 163.0 x 113.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (5 + 5) նամականիշ
Անվանագինը` 2 600 դրամ
Տպաքանակը` 1 000 թերթ
18.04.2022ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ246A-247AԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ

Թողարկման օրը` 18 ապրիլի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 46,0 x 27,5 մմ
Թերթի չափսը` 115.0 x 165.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(2 x 5)
Անվանագինը` 500 դրամ
Տպաքանակը` 7 000-ական հատ
18.04.2022ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ246A-247A Klb.

ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ18.04.2022ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ246-247ZdA Klb.ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ

Թողարկման օրը` 18 ապրիլի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 46,0 x 27,5 մմ
Թերթի չափսը` 115.0 x 165.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(2 x 5)
Անվանագինը` 5 000 դրամ
Տպաքանակը` 700 թերթ
18.04.2022ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ246B-247B

ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ

Թողարկման օրը` 18 ապրիլի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 46,0 x 27,5 մմ
Թերթի չափսը` 115.0 x 165.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(2 x 5)
Անվանագինը` 5 000 դրամ
Տպաքանակը` 14 000 հատ

18.04.2022ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ246B-247B Klb.

ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ

Թողարկման օրը` 18 ապրիլի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 46,0 x 27,5 մմ
Թերթի չափսը` 115.0 x 165.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(2 x 5)
Անվանագինը` 5 000 դրամ
Տպաքանակը` 700-ական թերթ
18.04.2022ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ246-247ZdB Klb.ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Պատմություններ եւ առասպելներ

Թողարկման օրը` 18 ապրիլի 2022թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 46,0 x 27,5 մմ
Թերթի չափսը` 115.0 x 165.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10(2 x 5)
Անվանագինը` 5 000 դրամ
Տպաքանակը` 700 թերթ