2000

Posted on

2000 – Armenian Stamps Stamps of Armenia Հայկական նամականիշեր

DateName of the stampMichel Catalogue №ValueScott Catalogue №ValueStamp and First Day Cover (FDC) PicturesInformation
21.02.2000Martyred Sons of Armenia
Ի ՀԻՇԱՏԱԿ ՆԱՀԱՏԱԿՎԱԾ ԶԱՎԱԿՆԵՐԻ
369-370€4.00603
604
$3.00
$3.00
2000 (21 փետրվար) h174-h175. Ի ՀԻՇԱՏԱԿ ՆԱՀԱՏԱԿՎԱԾ ԶԱՎԱԿՆԵՐԻ
Դիզայներ` Ա.Քեչյան
Ատամնաշար` սանրավոր, 143/4:14
Չափսը` 40.64/24.13 մմ
Տպագրությունը` օֆսեթ
հ174. Կարեն Դեմիրճյան
հ175. Վազգեն Սարգսյան
1999թ. հոկտեմբերի 27-ին ՀՀ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում ահաբեկիչների բարբարոսական գործողությունների հետևանքով զոհվեցին պետական-քաղաքական գործիչներ. Ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, ՀՀ վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ԱԺ փոխնախագահներ` Յուրի Բախշյանը և Ռուբեն Միրոյանը: Միևնույն ժամանակ զոհվեցին ՀՀ օպերատիվ հարցերի նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը և ԱԺ պատգամավորներ Հենրիկ Աբրահամյանը, Արմենակ Արմենակյանը և Միքայել Քոթանյանը:
Տպաքանակը` 2 x 15.000

250 (D) multicoloured. Portrait of Karen Demirchyan
250 (D) multicoloured. Portrait of Vazgen Sargsyan
21.02.2000Martyred Sons of Armenia
Ի ՀԻՇԱՏԱԿ ՆԱՀԱՏԱԿՎԱԾ ԶԱՎԱԿՆԵՐԻ
369 Klb.-370 Klb.€50.00

2000 (21 փետրվար) h174-h175. Ի ՀԻՇԱՏԱԿ ՆԱՀԱՏԱԿՎԱԾ ԶԱՎԱԿՆԵՐԻ
Դիզայներ` Ա.Քեչյան
Ատամնաշար` սանրավոր, 143/4:14
Չափսը` 40.64/24.13 մմ
Տպագրությունը` օֆսեթ
հ174. Կարեն Դեմիրճյան
հ175. Վազգեն Սարգսյան
1999թ. հոկտեմբերի 27-ին ՀՀ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում ահաբեկիչների բարբարոսական գործողությունների հետևանքով զոհվեցին պետական-քաղաքական գործիչներ. Ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, ՀՀ վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ԱԺ փոխնախագահներ` Յուրի Բախշյանը և Ռուբեն Միրոյանը: Միևնույն ժամանակ զոհվեցին ՀՀ օպերատիվ հարցերի նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը և ԱԺ պատգամավորներ Հենրիկ Աբրահամյանը, Արմենակ Արմենակյանը և Միքայել Քոթանյանը:
Տպաքանակը` 2 x 15.000

Size of a Miniature Sheet: 105 x 145 mm
Printing run: at 2.000
250 (D) multicoloured. Portrait of Karen Demirchyan
250 (D) multicoloured. Portrait of Vazgen Sargsyan
21.02.2000Martyred Sons of Armenia - Error M/S
Ի ՀԻՇԱՏԱԿ ՆԱՀԱՏԱԿՎԱԾ ԶԱՎԱԿՆԵՐԻ
2000 (21 փետրվար) h174-h175. Ի ՀԻՇԱՏԱԿ ՆԱՀԱՏԱԿՎԱԾ ԶԱՎԱԿՆԵՐԻ
21.02.2000Martyred Sons of Armenia
Ի ՀԻՇԱՏԱԿ ՆԱՀԱՏԱԿՎԱԾ ԶԱՎԱԿՆԵՐԻ - Մանրաթերթ
369-370 Klb.€25.00603, 604 a.$85.002000 (21 փետրվար) Մանրաթերթ (h174-h175). Ի ՀԻՇԱՏԱԿ ՆԱՀԱՏԱԿՎԱԾ ԶԱՎԱԿՆԵՐԻ
Չափսը` 109/144 մմ
Մանրաթերթը բաղկացած է թիվ հ174 և հ175 հինգական շախմատաձև տեղադրված նամականիշերից.
Տպաքանակը` 1.000

Size of a Miniature Sheet: 105 x 145 mm
Printing run: at 2.000
250 (D) multicoloured. Portrait of Karen Demirchyan
250 (D) multicoloured. Portrait of Vazgen Sargsyan
21.02.2000Martyred Sons of Armenia
Ի ՀԻՇԱՏԱԿ ՆԱՀԱՏԱԿՎԱԾ ԶԱՎԱԿՆԵՐԻ - Գեղաթերթիկ
Block11€5.00605$6.00

2000 (21 փետրվար) Գեղաթերթիկ 14 (h174-h175). Ի ՀԻՇԱՏԱԿ ՆԱՀԱՏԱԿՎԱԾ ԶԱՎԱԿՆԵՐԻ
Դիզայներ` Ա.Քեչյան
Չափսը` 58/40 մմ
Զոհվածների դիմանկարները ՀՀ պետական դրոշի խորքին.
Տպաքանակը` 10.000

540 (D) multicoloured. Deputies of the Armenian Parliament murdered by terrorists: Karen Demirchyan, Vazgen Sargsyan, Yuri Bakhshvan, Ruben Miroyan, Leonard Petrossyan, Armenak Armenakyan, Mikael Kotanyan, Henrik Abrahamyan
23.05.2000Fish
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ (VI թողարկում)
371-372€2.60606
607
$1.00
$2.00
2000 (23 մայիս) h176-h177. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ (VI թողարկում)
Դիզայներ` Ա.Քեչյան
Ատամնաշար` սանրավոր, 131/4:133/4
Չափսը` 31.50/31.90 մմ
Տպագրությունը` օֆսեթ
հ176. Իշխան
հ177. Սևանի բեղլու
Իշխան (Salmo ischchan gegarkuni)
Սաղմոնների ընտանիքի ձուկ: Հատուկ է Սևանա լճի ավազանին: Միջին մեծության ձուկ է արծաթափայլ թեփուկներով, խոշոր, սև` երբեմն էլ նարնջագույն կամ բաց վարդագույն պուտերով: Իշխանը բաժանվում է 4 սեռի. ձմեռային, ամառային, գեղարքունի, բոջակ: Գեղարքունին բնորոշ է սուր դունչը և իլիկաձև մարմինը: Ձուկը
3-5 տարեկան հասակում ունենում է 40սմ երկարություն և 400-600 գրամ քաշ:
Սևանի բեղլու (Barbus goktschaicus)
Ծածանազգիների ընտանիքի ձկան սեռ: Հատուկ է Սևանա լճի ավազանին: Մարմինը իլիկաձև է` սև պտերով, դունչը` սուր: Երկարությունը 8-30սմ է, քաշը մինչև 500գ: Բերանի շուրջ ունի երկու զույգ բեղիկներ, մեջքի լողակում ոսկրացած ճառագայթ: Բեղլուն հազվագյուտ որսվող ձուկ է: Կենդանական աշխարհի այս անհետացող տեսակները գրանցված են Հայաստանի Կարմիր գրքում:
Տպաքանակը` հ176 - 50.000, հ177 - 20.000

50 (D) multicoloured. Salmo ischchan gegarkuni
270 (D) multicoloured. Barbus goktschaicus
23.05.2000Fish
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ (VI թողարկում)
371-372 Klb.€26.00

2000 (23 մայիս) h176-h177. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ (VI թողարկում)

Size of a Miniature Sheet: 94 x 191 mm
Printing run: Klb.371 - 5.000; Klb.372 - 2.000
25.05.2000Armenian National Fairy Tales
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ
373-374€1.70608
609
$0.75
$1.50
2000 (25 մայիս) h178-h179. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ
Դիզայներ` Հ.Սամուելյան
Ատամնաշար` սանրավոր, 143/4:14
Չափսը` 40.64/24.13 մմ
Տպագրությունը` օֆսեթ
հ178. Սուտլիկ որսկանը
հ179. Թագավորն ու չարչին
Հեքիաթը ժողովրդական բանահյուսության հիմնական ժանրերից է: Հայկական ժողովրդական հեքիաթների հավաքման և հրատարակման ասպարեզում մեծ աշխատանք են կատարել Գարեգին Սրվանձտյանը և ուրիշները: Հայաստանի մանկական պատկերասրահը հիմնադրվել է 1970 թվականին: Թանգարանն իր սրահներում ունի աշխարհի 110 երկրների երեխաների գործեր:
Տպաքանակը` 2 x 20.000

70 (D) multicoloured. The Liar Hunter
130 (D) multicoloured. The King and the Peddler
25.05.2000Armenian National Fairy Tales
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ
373-374 Klb.€17.00

2000 (25 մայիս) h178-h179. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ

Size of a stamp: 40.64 x 24.13 mm
Size of a Miniature Sheet: 112 x 145 mm
Printing run: 2.000
19.06.2000Europe 2000
ԵՎՐՈՊԱ
375-376€8.00610
611
$0.75
$8.25

2000 (19 հունիս) h180-h181. ԵՎՐՈՊԱ
Դիզայներ` Ժան Պոլ Կուզեն
Ատամնաշար` սանրավոր, 14:143/4
Չափսը` 24.13/40.64 մմ
Տպագրությունը` օֆսեթ
հ180-հ181. Աստղեր` խաղացող մանուկների խորքին
1992 թվականին 69 տարվա ընդմիջումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը վերսկսեց նամականիշերի թողարկումը: Հայաստանի Հանրապետությունը տպագրում է ԵՎՐՈՊԱ նամականիշերը 1997թ-ից ի վեր:
Տպաքանակը` հ180 - 100.000, հ181 - 50.000

40 (D) multicoloured. Europe-2000. Playing children
500 (D) multicoloured. Europe-2000. Playing children
19.06.2000Europe 2000
ԵՎՐՈՊԱ
375-376 Klb.€80.00

2000 (19 հունիս) h180-h181. ԵՎՐՈՊԱ

Size of a stamp: 24,13 x 40,64 mm
Size of a Miniature Sheet: 145 x 105 mm
Printing run: Klb.375 - 10.000; Klb.376 - 5.000
10.07.20001700th Anniversary of Christianity in Armenia
ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐՈՆ ՀՌՉԱԿՄԱՆ 1700-ԱՄՅԱԿԸ (VII թողարկում) - Գեղաթերթիկ
377-381 Klb.€3.50612$3.50

2000 (10 հուլիս) Գեղաթերթիկ 15 (h182-h186). ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐՈՆ ՀՌՉԱԿՄԱՆ 1700-ԱՄՅԱԿԸ (VII թողարկում)
Դիզայներ` Ա.Քեչյան
Ատամնաշար`շրջանակային, 131/4:133/4
Չափսը` 121.90/65.60 մմ
Տպագրությունը` օֆսեթ
Թողարկումը նվիրված է "Հայաստան’01" միջազգային ֆիլատելիստական ցուցահանդեսին:
հ182. Սբ. Գայանե եկեղեցի, Վաղարշապատ, 630
հ183. Էջմիածնի Մայր տաճար, Վաղարշապատ, 301-303
հ184. Սբ. Աստվածածին եկեղեցի, Խոր Վիրապ, XVIIդ.
հ185. Սբ. Շողակաթ եկեղեցի, Վաղարշապատ, 1694
հ186. Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցի, Վաղարշապատ, 618
Տպաքանակը` 10.000

70 (D) multicoloured. St.Gayane Church. Vagarshapat, 630
70 (D) multicoloured. Echmiadzin Cathedral. Vagarshapat, 301-303
70 (D) multicoloured. Church of the Holy Mother. Khor Virap, 17th century
70 (D) multicoloured. St.Shogakat' Church. Vagarshapat, 1694.
70 (D) multicoloured. St.Ripsime Church. Vagarshapat, 618
11.07.2000Summer Olympic Games Sydney'2000
XXVII ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ (ՍԻԴՆԵՅ)
382-384€5.50613-615$5.00

2000 (11 հուլիս) h187-h189. XXVII ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ (ՍԻԴՆԵՅ)
Դիզայներ` Գ.Մարտիրոսյան
Ատամնաշար` շրջանակային, 131/4:133/4
Չափսը` 31.50/31.90 մմ
Տպագրությունը` օֆսեթ
հ187. Բասկետբոլ
հ188. Թենիս
հ189. Ծանրամարտ
Հայաստանի Հանրապետության ազգային Օլիմպիական կոմիտեն հիմնադրվել է 1990 թվականին, իսկ 1993թ. սեպտեմբերի 24-ին դարձել է ՄՕԿ-ի լիիրավ անդամ: Հայաստանի Հանրապետությունը Սիդնեյում կայացած XXVII ամառային Օլիմպիական խաղերին մասնակցել է ավելի քան 10 մարզաձևերով:
Տպաքանակը` հ187, հ188 -150.000, հ189 - 30.000

10 (D) multicoloured. Basketball
30 (D) multicoloured. Tennis
500 (D) multicoloured. Weightlifting
11.07.2000Summer Olympic Games Sydney'2000
XXVII ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ (ՍԻԴՆԵՅ)
382-384 Klb.€55.002000 (11 հուլիս) h187-h189. XXVII ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ (ՍԻԴՆԵՅ)

Size of a Miniature Sheet: 95 x 191 mm
Printing run: Klb.382, Klb.383 - 15.000; Klb.384 - 3.000
04.09.2000Minerals
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹԵՐ (II թողարկում)
385-386€3.60616-617$4.002000 (4 սեպտեմբեր) h190-h191. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹԵՐ (II թողարկում)
Դիզայներ` Հ. Սամուելյան
Ատամնաշար` սանրավոր143/4:14
Չափսը` 40.64/24.13 մմ
Տպագրությունը` օֆսեթ
հ190. Քվարց
հ191. Մոլիբդենիտ
Քվարցի բյուրեղներն ունեն ձգված պրիզմատիկ տեսք: Գույնը բազմազան է` անգույն, սպիտակ և գորշ: Քվարցային ավազները կարևոր հումք են խեցեգործական և ապակու արտադրության համար: Թափանցիկ և գունազարդ տարբերակները կիրառվում են ոսկերչության մեջ:
Մոլիբդենիտը հանքանյութ է սուլֆիդների դասից: Առաջացնում է պրիզմատիկ և տակառաձև բյուրեղներ: Գույնը` երկնագույն-մոխրագույն, փայլը` մետաղական: Մոլիբդենիտը հումք է մոլիբդեն ստանալու համար: Հանքավայրերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության Քաջարանի, Ագարակի, Դաստակերտի և Հանքավանի շրջաններում:
Տպաքանակը` 2 x 20.000

170 (D) multicoloured. Quartz
250 (D) multicoloured. Molybdenite
04.09.2000Minerals
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹԵՐ (II թողարկում)
385-386 Klb.€36.00

2000 (4 սեպտեմբեր) h190-h191. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹԵՐ (II թողարկում)

Size of a Miniature Sheet: 105 x 145 mm
Printing run: 2.000
11.09.2000900th Birth Anniversary of Nerses Shnorhali
ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼՈՒ ԾՆՆԴՅԱՆ 900-ԱՄՅԱԿԸ
387€2.40618$2.50

2000 (11 սեպտեմբեր) h192. ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼՈՒ ԾՆՆԴՅԱՆ 900-ԱՄՅԱԿԸ
Դիզայներ` Հ.Սամուելյան
Ատամնաշար` սանրավոր, 14:143/4
Չափսը` 24.13/40.64 մմ
Տպագրությունը` օֆսեթ
հ192. Ն.Շնորհալին կաթողիկոսի հանդերձանքով (միջնադարյան մանրանկար)
Ներսես Շնորհալի (1100-1173)
Հայ բանաստեղծ, մատենագիր, երաժիշտ-երգահան, քաղաքական գործիչ: Հայոց կաթողիկոս 1166 թվականից: Ներսես Շնորհալին թողել է գրական հարուստ ժառանգություն: Շնորհալին հայ երաժշտության կիլիկյան դպրոցի ամենափայլուն ներկայացուցիչն է:
Տպաքանակը` 20.000

270 (D) multicoloured. Portrait of Nerses Shnorhali - poet, musician, Armenian Catholicos (1100-1173)
11.09.2000900th Birth Anniversary of Nerses Shnorhali
ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼՈՒ ԾՆՆԴՅԱՆ 900-ԱՄՅԱԿԸ
387 Klb.€24.002000 (11 սեպտեմբեր) h192. ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼՈՒ ԾՆՆԴՅԱՆ 900-ԱՄՅԱԿԸ

Size of the Miniature Sheet: 145 x 105 mm
Printing run: 2.000
15.09.2000Christmas
ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ
388€1.50619$1.60

2000 (15 սեպտեմբեր) h193. ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ
Դիզայներ` Հ.Սամուելյան
Ատամնաշար` սանրավոր, 14:143/4
Չափսը` 24.13/40.64 մմ
Տպագրությունը` օֆսեթ
հ193. Թորոս Ռոսլին "Մոգերի երկրպագությունը", Մալաթիայի Ավետարան, 1268թ.
Սուրբ Ծնունդը քրիստոնեական տոն է, որով տոնվում է "աստծո որդի" Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը: 354 թվականին յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 25-ը քրիստոնեական եկեղեցու կողմից պաշտոնապես հաստատվեց որպես Քրիստոսի ծննդյան տոն: Հայ Առաքելական եկեղեցին Սուրբ Ծնունդը տոնում է հունվարի 6-ին:
Տպաքանակը` 20.000

170 (D) multicoloured. Christmas. Toros Roslin Malatian Gospel, Adoration of the Magi. 1268
15.09.2000Christmas
ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ
388 Klb.€15.002000 (15 սեպտեմբեր) h193. ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ

Size of the Miniature Sheet: 145 x 105 mm
Printing run: 2.000
17.09.2000125th Birth Anniversary of Avetik Isaakian
ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 125-ԱՄՅԱԿԸ
389€0.90620$1.10

2000 (17 սեպտեմբեր) h194. ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 125-ԱՄՅԱԿԸ
Դիզայներ` Ա.Ֆլջյան
Ատամնաշար` սանրավոր, 143/4:14
Չափսը` 40.64/24.13 մմ
Տպագրությունը` օֆսեթ
հ194. Ավետիք Իսահակյանը "Աբու-Լալա Մահարի" պոեմի համար կատարված
Մ.Սարյանի նկարազարդումի խորքին
Ավետիք Իսահակյանը (1875-1957)
Հայ բանաստեղծ, հասարակական գործիչ: Սերն իր բազմազան արտահայտություններով եղել է Իսահակյանի բանաստեղծությունների հիմնական թեմաներից մեկը: Նա մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերել լեգենդների և հեքիաթների հանդեպ: Ա.Իսահակյանի երկերը թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով:
Տպաքանակը` 20.000

130 (D) multicoloured. 125th Birth Anniversary of Avetik Isaakian, Armenian poet (1875-1957)
17.09.2000125th Birth Anniversary of Avetik Isaakian
ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 125-ԱՄՅԱԿԸ
389 Klb.€9.002000 (17 սեպտեմբեր) h194. ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 125-ԱՄՅԱԿԸ

Size of the Miniature Sheet: 105 x 145 mm
Printing run: 2.000
22.12.2000Armenian Musical Instruments
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՆՎԱԳԱՐԱՆՆԵՐ
390-391€2.60621-622$3.502000 (22 դեկտեմբեր) h195-h196. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՆՎԱԳԱՐԱՆՆԵՐ
Դիզայներ` Ա.Ֆլջյան
Ատամնաշար` շրջանակային, 133/4:131/4
Չափսը` 26.10/36.00 մմ
Տպագրությունը` օֆսեթ
հ195. Դհոլ
հ196. Դուդուկ
Դհոլը երկթաղանթ գալանաձև հարվածային նվագարան է: Պատրաստվում է ընկուզենու, ուռենու կամ սոճու փայտից: Նվագում են փայտե երկու թակիչով (հաստ ու բարակ) կամ մատներով ու ափերով:
Դուդուկը հայկական ավանդական փողային նվագարան է: Կազմված է ծիրանենու փայտից պատրաստված փողից, որի վերևի մասում հագցված է կրկնակի լեզվակավոր եղեգնյա մունդշտուկ: Փողն ունի ութ ձայնանցք, հակառակ կողմից` մեկ:
Տպաքանակը` 2 x 20.000

170 (D) multicoloured. Dhol (musical instrument)
250 (D) multicoloured. Duduk (musical instrument)
22.12.2000Armenian Musical Instruments
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՆՎԱԳԱՐԱՆՆԵՐ
390-391 Klb.€26.00

2000 (22 դեկտեմբեր) h195-h196. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՆՎԱԳԱՐԱՆՆԵՐ

Size of a Miniature Sheet: 154 x 96 mm
Printing run: 2.000
23.12.2000Contributions of Armenians to 20th Century Culture.
ՀԱՅԵՐԸ` XX ԴԱՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻՆ
392-427€30.00623
624
625
626
$8.75
$8.75
$8.75
$8.75


2000 (23 դեկտեմբեր) Գրքույկ 3 (h197-h232). ՀԱՅԵՐԸ` XX ԴԱՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻՆ
Դիզայներ` Ա.Քեչյան
Ատամնաշար` սանրավոր, 143/4:14
Գրքույկի չափսը` 160/90 մմ
Նամականիշերի չափսը` 26.32/24.13 մմ
Տպագրությունը` օֆսեթ
հ197. Վիկտոր Համբարձումյան (1908-1996)
հ198. Աբրահամ Ալիխանով (1904-1970)
հ199. Անդրանիկ Իոսիֆյան (1905-1993)
հ200. Սարգիս Սալտիկով (1905-1983)
հ201. Սամվել Քոչարյանց (1909-1993)
հ202. Արտեմ Միկոյան (1905-1970)
հ203. Նորայր Սիսակյան (1907-1966)
հ204. Իվան Կնունյանց (1906-1990)
հ205. Նիկողայոս Ենիկոլոփյան (1924-1993)
հ206. Նիկողայոս Ադոնց (1871-1942)
հ207. Մանուկ Աբեղյան (1865-1944)
հ208. Հովհաննես Թումանյան (1869-1923)
հ209. Հրաչյա Աճառյան (1876-1953)
հ210. Գևորգ Էմին (1919-1998)
հ211. Երվանդ Լալայան (1864-1931)
հ212. Դանիել Վարուժան (1884-1915)
հ213. Պարույր Սևակ (1924-1971)
հ214. Վիլիամ Սարոյան (1908-1981)
հ215. Համո Բեկնազարյան (1892-1965)
հ216. Ալեքսանդր Թամանյան (1878-1936)
հ217. Վահրամ Փափազյան (1888-1968)
հ218. Վասիլ Թայիրով (1859-1938)
հ219. Լեոնիդ Ենգիբարյան (1935-1972)
հ220. Հայկանուշ Դանիելյան (1893-1958)
հ221. Սերգո Համբարձումյան (1910-1983)
հ222. Հրանտ Շահինյան (1923-1996)
հ223. Թորոս Թորամանյան (1864-1934)
հ224. Կոմիտաս (1869-1935)
հ225. Արամ Խաչատրյան (1903-1978)
հ226. Մարտիրոս Սարյան (1880-1972)
հ227. Ավետ Տերտերյան (1929-1994)
հ228. Ալեքսանդր Սպենդիարյան (1871-1928)
հ229. Արշիլ Գորկի (1904-1948)
հ230. Մինաս Ավետիսյան (1928-1975)
հ231. Լևոն Օրբելի (1882-1958)
հ232. Հռիփսիմե Սիմոնյան (1916-1998)
Տպաքանակը` 5.000 կարված, 2.000 չկարված

Size of a se-tenant block of 9: 60 x 72 mm
Printing run: 7.000
110 (D) multicoloured. Viktor Hambartsoumian 1908-1996, astrophysicist
110 (D) multicoloured. Abraham Alikhanov 1904-1970, physicist
110 (D) multicoloured. Andranik Iossifian 1905-1993, electrical engineer
110 (D) multicoloured. Sargis Saltikov 1905-1983, metallurgist.
110 (D) multicoloured. Samvel Kochariants 1909-1993, electrical engineer
110 (D) multicoloured. Artem Mikoyan 1905-1970, aircraft designer
110 (D) multicoloured. Norayr Sissakian 1907-1966, biochemist
110 (D) multicoloured. Ivan Knunyants 1906-1990, chemist
110 (D) multicoloured. Nikoghayos Yenikolopian 1924-1993, physical chemist
110 (D) multicoloured. Nikoghayos Adonts 1871-1942, historian
110 (D) multicoloured. Manouk Abeghian 1865-1944, folklore scholar
110 (D) multicoloured. Hovhannes Toumanian 1869-1923, poet
110 (D) multicoloured. Hrachya Ajarian 1876-1953, linguist
110 (D) multicoloured. Gevorg Emin 1919-1998, poet
110 (D) multicoloured. Yervand Lalayan 1864-1931, anthropologist
110 (D) multicoloured. Daniel Varoujan 1884-1915, poet
110 (D) multicoloured. Paruyr Sevak 1924-1971, poet
110 (D) multicoloured. William Saroyan 1908-1981, writer
110 (D) multicoloured. Hamo Beknazarian 1892-1965, film director
110 (D) multicoloured. Alexandre Tamanian 1878-1936, architect
110 (D) multicoloured. Vahram Papazian 1888-1968, actor
110 (D) multicoloured. Vassil Tahirov 1859-1938, wine-maker
110 (D) multicoloured. Leonid Yengibarian 1935-1972, mime
110 (D) multicoloured. Haykanoush Danielian 1893-1958, diva
110 (D) multicoloured. Sergo Hambartsoumian 1910-1983, weightlifter
110 (D) multicoloured. Hrant Shahinian 1923-1996, gymnast
110 (D) multicoloured. Toros Toramanian 1864-1934, architect
110 (D) multicoloured. Komitas 1869-1935, composer
110 (D) multicoloured. Aram Khachatourian 1903-1978, composer
110 (D) multicoloured. Martiros Sarian 1880-1972, paiter
110 (D) multicoloured. Avet Terterian 1929-1994, composer
110 (D) multicoloured. Alexandre Spendiarian 1871-1928, composer
110 (D) multicoloured. Arshile Gorky 1904-1948, painter
110 (D) multicoloured. Minas Avetissian 1928-1975, paniter
110 (D) multicoloured. Levon Orbeli 1882-1958, physiologist
110 (D) multicoloured. Hripsimeh Simonian 1916-1998, ceramics artist
23.12.2000Contributions of Armenians to 20th Century Culture.
ՀԱՅԵՐԸ` XX ԴԱՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻՆ - Գրքույկ
392-427 Booklet€32.00#623-626 Booklet$45.002000 (23 դեկտեմբեր) Գրքույկ 3 (h197-h232). ՀԱՅԵՐԸ` XX ԴԱՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻՆ