2024-Artsakh Stamps

Posted on

2024 – Artsakh (Karabakh) Stamps Արցախի նամականիշեր

DateName of the stampMichel Catalogue №ValueStamp and First Day Cover (FDC) PicturesInformation
--.05.2024ԵՎՐՈՊԱ - 2024264-265ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Ստորջրյա ֆլորա և ֆաունա»

Տեխնիկական տվյալներ


Թողարկման օրը` -- մայիսի 2023թ.
Դիզայնը` Արմեն Ղուկասյանի /Ստեփանակերտ/
Տպարանը` NOVA Imprim /Մոլդովա/
Գույնը` բազմագույն
Տպագրությունը` օֆսեթ
Ատամնաշարը` սանրավոր
Թուղթը` առանց ջրային նիշերի, 130 գ/մ2
Նամականիշի չափսը` 46,0 x 27,5 մմ
Թերթի չափսը` 115.0 x 165.0 մմ
Մեկ թերթի վրա` 10 (2 x 5)
Անվանագինը` 500 դրամ
Տպաքանակը` 3000 -ական հատ
--.05.2024ԵՎՐՈՊԱ - 2024264-265 Klb

ԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Ստորջրյա ֆլորա և ֆաունա»


Տպաքանակը` 300-ական թերթ
--.05.2024ԵՎՐՈՊԱ - 2024264-265Zd KlbԵՎՐՈՊԱ» (EUROPA) շարքից «Ստորջրյա ֆլորա և ֆաունա»


Տպաքանակը` 400 թերթ